За DanoTrans

Dano Trans е транспортно шпедитерска компанија so главно седиште во Струмица, егзистира од 1992 година. Се наоѓа во групата мали прeтпријатија, основана со приватен капитал. Во моментов има 11 максимално професионални вработени, оспособени и обучени да ги извршат и задоволат и најсложените операции и барања на клиентите во доменот на шпедицијата и транспортот.

Dano Trans има капацитет на своите клиенти да им gi реализира и најсложени транспортни решенија, првенствено по копнен пат, при што своевидна гаранција за квалитетот на услугите се и 7–те камиони кои имаат капацитет од 120m3 и 24Т носивост што компанијата ги има во своја сопственост. FTL (full truck load) – trанспорт со камиони со полн товар за домашни и странски добавувања и испорака на стоките со модерна флота на возила од секаков тип и капацитет и можност за транспорт на секаков вид стоки.

Организираме секаков вид на ПОЛ товар и збирен транспорт на стоки делови на Европа.

Постоиме за да Ви помогнеме Вашите работи да се завршат брзо, ефикасно и доверливо. Во секое време сме достапни за информација, податоци и совети

Канцеларии Dano Trans